Joey Yeung – Ling Si Ling Fun

Yat chai sik wor dang
Yat tin dik yan sang fa zou yu chao chan
Mong tiu mui yat chan yue seong dik yan
Wai noi gam sao lei sui yin ya kap yan

Gwong yam dik, yue wan
Bik zhan ngon chuin gam
Fat ji lei mui yat mun

Yat tin guo hao yao lei pou gan
Ling si ling fun
Fong ha gai sum, sou zao yat tin, hei fun

Kei kao mui man yue lei fan heong jea yan shang
Ping ping dam dam ji zhong po lei seong sao dou hing fun
Guai lai man dang yik hoi chi bin ngam
Mo yong jui gon gong zok dou pak ging sao

Ling san yao yu na pa chim sat hou wong fun
Wui tao yat lok sai san yu lei sui chi dou seong chan
Hon jeok lei ngan ching hon dou yuin mong
Ming yat ga si sat hui lei nang gao mun bin yiu mun

Gap chuk dik, si chan
San yat tin yan sang, gai juk yiu wan hang
Ming yat sai seong, mou jun guo lou yan
Ming bak ji si lei mut bok jui seong kan

Tam tik bui, mei sum
Seh siu dik ching gum, mun wak pou liu hak ngam
Dor dak mui yeh yao lei dou sou
Ling si ling fun
Mui yat zui chor chi yu jea yat gor mun

Kei kao mui man yue lei fan heong jea yan shang
Ping ping dam dam ji zhong po lei seong sao dou hing fun
Guai lai man dang yik hoi chi bin ngam
Mo yong jui gon gong zok dou pak ging sao

Ling san yao yu na pa chim sat hou wong fun
Wui tao yat lok sai san yu lei sui chi dou seong chan
Hon jeok lei ngan ching hon dou yuin mong
Ming yat ga si sat hui lei nang gao mun bin yiu mun

Yue mut yao lei mut bit yan
Na chut jea ngon wai cheong on wai ngor
Ping fuk sum zhong yik wat, siu joi gai kun
Boon lei san bin nin nin yuet yuet seong seong bin gao hou wan

Kei kao mui man yue lei fan heong jea yan shang
Ping ping dam dam ji zhong po lei seong sao dou hing fun
Guai lai man dang yik hoi chi bin ngam
Mo yong jui gon gong zok dou pak ging sao

Ling san yao yu na pa chim sat hou wong fun
Wui tao yat lok sai san yu lei sui chi dou seong chan
Hon jeok lei ngan ching hon dou yuin mong
Ping jing ji dik yat sat na nang gao mun bin yiu mun

Beyond – Zhan Dik Ngoi Lei

Mou fatt hor sao sik dik yat dui sao
Dai chut wan luin weng yuin joi bui hao
Jung chi lor sor chi jung guan jiu
But dong zhan sik tai loi gao

Cham jui yue yam gan ta but zhan seong
Mou chan dik ngoi kok weng mei tui yeong
Kuit sum zhong hoi sum zhong zhan zhak
Chan yan zhon hor bou dap

Chun fung fai yue luin tao ngor dik sum
Yat sang duin gu mou yin dei sung zang

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Mou fatt hor sao sik dik yat dui sao
Dai chut wan luin weng yuin joi bui hao
Jung chi lor sor chi jung guan jiu
But dong zhan sik tai loi gao

Ying gei hei wan hing dik yat dui sao
Chi jung kap ngor jiu gu mei bin yeong
Lei seong gum tin jung yue dang dou
Fan heong kwong fai pan jou dou

Chun fung fai yue luin tao ngor dik sum
Yat sang duin gu mou yin dei sung zang

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Chun fung fai yue luin tao ngor dik sum
Yat sang duin gu mou yin dei sung zang

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Chuin Gok Dou Ngoi Lei – Bosco Wong

Tong ngan jing han sai sim
But yiu yao wat kuan yiu
Ngoi si sing gai jung yiu
Ching ching chor dui jiu

Tong lei yiu, but gao sim
Yong pou si, ying yin, mei miu
Fai lok yao gor hap jiu
Dou han wan luin liu

Ngoi jao si gok kui hok
But hor jok wai dai sing lok
Seong sun jik gok
Bin mou han jun kok

Loi joi yok yao gum gok
Cheong sum tiu gung lei kuan pok
Seong dui jao chi juin sek nan fan gok

Chuin gok dou hon lei
Yuen mei lei ngoi si hok jap jan lei
Dong lei jui ba but siong fun lei
Sui wan hor han dou han kei

Chuin gok dou hon lei
Ngoi yan seong lei jao si dou lei
Yok yao seh yim hei
Dong ngor gong hei lei
Zum mor jeh yong lao lei

Ga fut yat huin gang pin
Ji wui zhong si ngan jing
Kui mut yao kuit ding seng
Hor jan ga siu sing

Sum lui jou jou hon ching
Bat kao yung ngan loi gei ying
Lei wun hei ya dong ting
Hor zan sum jin ming

Ngoi jao si gok kui hok
But hor jok wai dai sing lok
Seong sun jik gok
Bin mou han jun kok

Loi joi yok yao gum gok
Cheong sum tiu gung lei kuan pok
Seong dui jao chi juin sek nan fan gok

Chuin gok dou hon lei
Yuen mei lei ngoi si hok jap jan lei
Dong lei jui ba but siong fun lei
Sui wan hor han dou han kei

Chuin gok dou hon lei
Ngoi yan seong lei jao si dou lei
Yok yao seh yim hei
Dong ngor gong hei lei
Zum mor jeh yong lao lei

Chuin gok dou hon lei
Yuen mei lei ngoi si hok jap jan lei
Dong lei jui ba but siong fun lei
Sui wan hor han dou han kei

Chuin gok dou hon lei
Ngoi yan seong lei jao si dou lei
Si na mor yim hei
Jea man gong kap lei
Yat sang yat jung fuk hei

Ngor But Si Wai Yan – Jordan Chan

But han juk lei leong yan luen ngoi yue fai

Si fau han gu guai

Yiu hui ji gai

Gao ching yan

Jik si ga jok hou yao zong tai

Sui yao hei, hon ngor, mai hao guai

 

Hang zok fook lei yao yue hang fong ha lei

Wan si, hang foon shuin

Dui ngor but hei

 

Mei bit lei

Fa gwong hou sum dei hui doi lei

Lao ha dik, guat hei

Wan si siong hak guat ji sei

 

Mou fatt sei sum

Mong diu ji si fei ngoi yan

Wan yao si sum

Ying nang ling lei wai ngor hin gua

Yue sang, wai dai dou chi bei ya si yan

Mou fatt, sing han guk dak jou wai yan

 

Shu ngor han sum

Mou han dai fong fei ngoi yan

Wan yao zan sum

Choi nan ngai zong ji gei jea koi leong sum

Lei zao dong ngor siu hei chan yan

Yue ching mei liu

Jung yao gei han

Ngor gong zhan

 

 

Zan siong but dou lei yue ji hon zong ngor

Nan dou juk fuk lei

Lei gang hou guor

Ngor wai hor, bit sui yao kuk boon sing zou ngor

Nan dou wai wat ngor

Loi wai lei dim bor, ching gor

 

Yu yiu gong zan

Mong diu ji si fei ngoi yan

Wan yao si sum

Ying nang ling lei wai ngor hin gua

Yue sang, wai dai dou ji bei ya si yan

Mou fat, sing han kut dak jou wai yan

 

Shu ngor han sum

Mou han dai fong fei ngoi yan

Wan yao zan sum

Choi nan ngai zong ji gei jea koi leong sum

Ngor doi lei chan yang hao jeong sun

Yin yi wai ngoi

Jung yao gei han

Ngor kong zan

 

Mou fatt sei sum

Mong diu ji si fei ngoi yan

Wan yao si sum

Ying nang ling lei wai ngor hin gua

Yue sang, wai dai dou chi bei ya si yan

Mou fatt, sing han gut dak jou gor wai yan

 

Shu ngor han sum

Mou han dai fong fei ngoi yan

Wan yao zan sum

Choi nan ngai zong ji gei jea koi leong sum

Lei zao dong ngor siu hei chan yan

 

Chung chuin jiu pui

But gao dou hang

 

Bin pui chan

Raymond Lam – Ngoi But Gao

Sao chong zoi ngan lao

Seong pui wui zor yao

Ngoi, chai dou, moot yao

 

Yuen, fai woon siu hao

Ngan chuen yuin tui hao

Lei, hoi sum, jao gao

 

Jea jung gum gok tai chan hao

Gong yat chin gui ya but gao

Ga chi gong liu lei ting dou hao 

Wak, wui jao

 

 

Jea jung liun ngoi tai hon yao

But sui jan jing yung yao

Sing chuen

Chung sum juk fuk yin hao

 

Jao fong sao

 

Fong sao

Fong hoi sor yao

Bei chi gang ji yao 

Fong sao

Kei sat ngor juit fei ngoi dui but gao

Fong sao

Kwoot chut sor yao

Wan yao je gor hou yau

Yi ging

Yi ging juk gao

 

Yiu, yuen si yue jao

Chan ching zoi bui hao

Hui, hon sau jao gao

 

Jea jung gum gok tai chan hao

Gong yat chin gui ya but gao

Jik si yat sat yao gwor chung dong

Wan lei sao

 

Jea jung luin ngoi tai hon yao

But sui jan jing yung yao

Sing chuen

Dor seh but dat ying yin

See fong sao

 

Fong sao

Fong hui sor yao

Bei chi gang ji yao

Fong sao

Kei sat ngor juit fei ngoi dak but gao

Fong sao

Kwoot chut sor yao

Wan yao jea gor hou yao

Yi ging

Yi ging juk gao

 

Fong sao

Ngor dik hin gua

Jao but dou jun tao

Fong sao

Kei mong lei hang fuk, sum mor dou yao

Ya hui, ngoi han sum hao

Yin yi ngor jor hon dak tao

Fong sao

Ji hor yong yao

Hou Hou Luin Ngoi – Alex Fong and Stephy Tang

Alot of mistakes, I know. Please do help to correct instead of throwing foul languages at me. This is a FREE webpage.

Alex
Gung lei siong sik sam chin tin
Ngor mut ming mou sing
Heng hang ya yu nei kuang guo
Na yat duin lui ching
Chang si yat yea kei doi lei
Si sea yat dim tong ching
Ngor dui lei si gu zap, zou mong wa tai yit ching

Stephy
Zoi sai seong si lei chi chung but hang tui hao
Wai mong ngor, gum gik lei sum yi
Dan ching yan bei
Ji gei fun hoi gum yi
Pa ngor ngoi siong lei wai liu si

Yuin liu ba
Yu mou yi ngoi
Chung gum hoi chi goi hou hou luin ngoi
Fong ha chung chin yat ha gum ching
Choi nang jui kao jeong loi
Lei jao chi mut chuin joi

Yuin liu ba
Yin yi lei but joi
Ching fong mei cheong wan seong bun bin goi
Gou bit, chung chin jung si but yi
Yan wai ga yu chi dak ngor joi
Ngor ging mei nang lik cham ha yat wai ji ngoi

Gao sun sik ying goi san jao
Zoi mut lao pang jing
Ngor gung lei hui dou jui yuin
Ya ji si yao ching
Yue yin sat si cheong mun sin
Yat jou ching chor loi ching
Gwor hui si yong gum, wak si mei hang sik ying

Si ngor bun
Dai koi bit sui sin geng chor mm choi nang wui
Fan ching ngor sum yi
Gung hang sing cheong
Sou but ching dik gu si
Ngor yi ngoi siong lei wai liu si
(Ngor ngor lei lei ban jok but ji)

Yuin liu ba (Dong hoi fong hoi)
Yu mou yi ngoi (Jun leong dim hoi)
Chung gum hoi chi goi hou hou luin ngoi
Fong ha chung chin yat ha gum ching
Choi nang jui kao jeong loi
Lei jao chi mut chuin joi

Yuin liu ba (Ying goi fong hoi)
Yin nang chang hei loi (Joi yao gum koi)
Chin jun bin yeong ji jun sum fong hoi (Kei mong lei nang cham wan ngoi)
Gou bit, chung chin jung si but yi
Tim yue ga yu but ji lei joi
(Jai kap ngor joi)
Lei hor yuin mang dao lao joi jea ngoi hoi
(Ngoi but yuin mang dao lao joi jea ngoi hoi)

Ngor yue lei dai koi chi jung but nang seong ngoi
Hor fau but lei hoi gong chut lei dik gum goi
Lei (ngor) yong sum luin ngoi wan yuin dou dou ding gang jing choi

Yuin liu ba
Yu mou yi ngoi
Chung sat luin dik dou bit sui luin ngoi
Fui hang chung chin yan mun gam ching
Sun sun cha yi jeong loi
Lei (ngor) jao chi mut chuin joi

Yuin liu ba
Ying nang chang hei loi
Chin jun dip yong ji juin sum fong hoi
Gou bit, chung chin jung si but yi
Yin yi ga yi ji dak ngor joi
Ngor jum yong loi ming cham ha yat wai ji ngoi

Jacky Cheong – Ngor Ying Goi

Yuen leong kok dik liu sik choi
Geng gan jik cheong sung jik ha loi
Ngor joi tam ching sui cheong chan dik joi wai loi
Hor si lei, sum but wui chong joi

Yi ngor ji seh sao kei hoi
Ying yin joi shuit dou but bit fun hoi

Chorus
Ying goi zou yi mut kei doi
Ying goi sang sei wai hor ying mei fong hoi
Ying goi but yiu wui loi yam lei seong hoi
Liun sum mor ngoi
Mei ching chor
Ngor bei ngoi

Pa lei sing gak wui gang goi
Chi zhong fu dang yat gor mei loi
Lei tong si ngor yan wut li mm sap nin doi
But yong joi, dak yat gor sum ngoi

Seong jok hok dou joi mun ngoi
Sui yan gong lei ching joi ngoi
Chuin loi sing sing hot goi

[Chorus]

[Chorus]

Liun sum mor ngoi
Lei dou siong
Ngor sum hoi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.